Stories by YoungSTARS (SYS)

global child health

Được phát triển từ tháng 1 năm 2016, SYS đang thực hiện việc kết nối thế hệ trẻ từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra một tạp chí hỗ trợ các dịch vụ sức khỏe cho trẻ em. 5.9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong trong năm 2015 tương đương với 16000 trẻ em tử vong mỗi ngày. 83% những cái chết này gây nên bởi các bệnh truyền nhiễm, do điều kiện sinh nở và điều kiện dinh dưỡng. Chúng tôi hi vọng có thể ngăn chặn việc thiếu các dịch vụ y tế dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng trở thành một nguyên nhân cản trở những tiềm năng phát triển của trẻ em. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các quan hệ đối tác giữa giới trẻ và các tổ chức trên thế giới để tạo ra một nỗ lực tập thể trong việc cải thiện sức khỏe trẻ em trên toàn cầu. Với sự đóng góp của các nhóm từ các quốc gia khác nhau, tạp chí này sẽ giới thiệu một cách phong phú và đa dạng các câu chuyện địa phương, về văn hóa và các tác phẩm nghệ thuật có liên quan đến trẻ em và giới trẻ.

Chú ý: Dự án này vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đang trong quá trình tạo ra số đầu tiên, như vậy chúng tôi mong muốn có sự tham gia của các thành viên mới trên toàn thế giới. Xin hãy kéo xuống phần “ Các tác động” để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.các trụ cột hỗ trợ cho SYS

favorite
hỗ trợ sức khỏe
volume_up
nâng cao nhận thứcbạn muốn biết thêm về các vẫn đề sức khỏe trẻ em?


Learn more ▸
*Nguồn: World Health Organization, Global Health Observatory (GHO) data, Child Health section.
hỗ trợ sức khỏe trẻ em với những câu chuyện và tình huống được thu thập bởi các bạn trẻ trên thế giới.

Tìm hiểu làm sao chúng tôi lên kế hoạch để thúc đẩy các dịch vụ sức khỏe cho trẻ em thông qua các tác phẩm văn hóa và nghệ thuậtSYS làm việc thế nào?

1With team-based communication apps, you and a global team of youth...

AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
arrow_drop_down_circle

2work together to capture interesting scenes and stories from different corners of the world...

AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
arrow_drop_down_circle

3to be shared through an annual magazine in support of children’s health.

AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
AAP-Youth
Partnering with youth from around the world to raise support for children's health

Find out below countries from which youth have already created global teams to make this project a reality.

public
7
Total number of global team leaders

devices
12
Total number of online teams

group
41
Total number of membersWe are searching for more volunteers who may be interested in joining and contributing to SYS from the countries listed below. We also encourage new volunteers to start a new SYS team in their own country that is not listed.
Countries with existing SYS teams: Canada, England, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mauritius, Philippines, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, and Vietnam
Improving children’s health globally lies in the hands of all youth around the world.

Making a difference in the world starts with us all.

Stay in touch through social media.


facebook-link

instagram-link

Instagram


Arts for YoungSTARS (AFYS) is an officially registered organization at the University of Alberta.
Official email address: artstars@ualberta.ca.
Arts for YoungSTARS
learning values

Supporting children's health by fostering partnerships among youth globally

Learn more.
Stories by YoungSTARS (SYS)

Được phát triển từ tháng 1 năm 2016, SYS đang thực hiện việc kết nối thế hệ trẻ từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra một tạp chí hỗ trợ các dịch vụ sức khỏe cho trẻ em. 5.9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong trong năm 2015 tương đương với 16000 trẻ em tử vong mỗi ngày. 83% những cái chết này gây nên bởi các bệnh truyền nhiễm, do điều kiện sinh nở và điều kiện dinh dưỡng. Chúng tôi hi vọng có thể ngăn chặn việc thiếu các dịch vụ y tế dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng trở thành một nguyên nhân cản trở những tiềm năng phát triển của trẻ em. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các quan hệ đối tác giữa giới trẻ và các tổ chức trên thế giới để tạo ra một nỗ lực tập thể trong việc cải thiện sức khỏe trẻ em trên toàn cầu. Với sự đóng góp của các nhóm từ các quốc gia khác nhau, tạp chí này sẽ giới thiệu một cách phong phú và đa dạng các câu chuyện địa phương, về văn hóa và các tác phẩm nghệ thuật có liên quan đến trẻ em và giới trẻ.

Chú ý: Dự án này vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đang trong quá trình tạo ra số đầu tiên, như vậy chúng tôi mong muốn có sự tham gia của các thành viên mới trên toàn thế giới. Xin hãy kéo xuống phần “ Các tác động” để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.


*All children's health facts from: World Health Organization, Global Health Observatory (GHO) data, Child Health section.


Supporting children's health with stories and scenes collected by youth globally

Learn how we are planning to leverage children's health services with arts and culture.
How AAP works?With team-based communication apps, you and a global team of youth...

work together to capture interesting scenes and stories from different corners of the world...

to be shared through an annual magazine in support of children’s health.Partnering with youth from around the world to raise support for children's health.

Find out below countries from which youth have already created global teams to make this project a reality!
Current Global TeamsTeam Canada

Team Japan

Team South Korea

Team India


Stand with us. Make your impact.

“start creating positive change today”Join our team

Improving children’s health globally lies in the hands of all youth around the world.

Making a difference in the world starts with us all.
Stay in touch through social media.


facebook-link

instagram-link

Instagram


Arts for YoungSTARS (AFYS) is an officially registered organization at the University of Alberta.